go up


Foreløpig landslagsuttak til Nordisk Mesterskap i stup 2003
6. november vil STU ta ut laget som skal til Nordisk i stup 2003. Info om
uttaket vil bli sendt til alle i stup etter at stuperne på laget har fått beskjed.
Foreløpig uttak ser du her.


 


Nordisk og frist for å søke om å få være med som trener/dommer på det norske laget
Trenere og dommere som ønsker å være med på laget til Nordisk må søke Stuputvalget om dette. Søknaden må være hos leder i STU innen 10.11.03.
Dommere som blir tatt ut må gjerne bo på hotellet til laget til prisen som er oppgitt i innbydelsen, og kan også være med på bankett. Dommerne må i utgangspunktet betale selv for kost og losji.  Dette fordi STU ikke har økonomi til å dekke opp for flere dommere enn de som allerede er med i Nordisk komite.
Skriv i søknaden dersom du ønsker å bo med laget på hotellet og om du ønsker å være med på banketten.


 


Informasjon til dommere som skal dømme i Nordisk Mesterskap stup 2003


Det er kommet inn ønsker om bedømming av LEN av dommerne under Nordisk 2003 på Hamar, Norge. Bente Johnson, medlem i LEN fra Norge, har sagt seg villig til å ha bedømming av dommerne under Nordisk 2003 på Hamar.
Stuputvalget i NSF ber om at denne informasjonen blir gitt til alle dommerne som skal dømme i Nordisk 2003. Ser fram til å treffe dere alle igjen! Vel møtt til Nordisk i stup 2003 på Hamar!


 


Referat fra trenerklinikk i Aachen 2003
Referatet ser du her.


 


 


Vennlig hilsen
Inger Grødem Reine
Leder Stuputvalget, NSF


 


 

X