go up


Impulsuka 2014 vil bli arrangert på følgende dager/steder:


Mandag 10. mars:              Oslo, Ullevål Stadiuon / UBC


Tirsdag 11. mars:               Kristiansand, First Hotel AVLYST PGA FÅ PÅMELDINGER


                                               Stavanger, Thon Hotel Maritim


Onsdag 12. mars:               Bergen, Thon Hotel Bergen Airport


Torsdag 13. mars:              Tromsø, Rica Ishavshotel


                                               Trondheim, Thon Hotel Prinsen AVLYST PGA FÅ PÅMELDINGER


Programmet starter kl. 17.00 alle steder/dager og varer til ca. kl. 21.00. Det vil bli enkel matservering fra kl. 16.30.

Temaer på Impulsuka 2014 vil være:
  • Videregående opplæring, teknikkoppbygging for alle svømmearter


  • Kort presentasjon av etterutdanningsmoduler (EtU) for instruktører


  • Instruktørutvikling i klubb

 Påmelding:


Svømmeskoleansvarlige for hver enkelt klubb sender samlet påmelding for sin klubb pr. mail til Jan Kjensli innen 21. februar 2014. Påmeldingen skal inneholde navn på klubb og instruktørenes navn, fødselsdato og e-postadresse.
Hvert år arrangerer NSF Impulsuka. Impulsuka er en faglig oppdatering og påfyll for instruktører og svømmeskoleansvarlige i Norges Svømmeskole-klubbene.


Impulsuka 2014 arrangeres i tidsrommet 10.-13.mars.

X