go up

Ut fra tilbakemeldingene som er samlet inn vil noen juble over denne avgjørelsen, mens andre vil gråte. Dette viser uansett at de aller fleste har hatt sterke meninger om et NM på Svalbard.På vegne av mastersutvalget vil jeg benytte anledningen om å ønske en riktig god jul og et godt nyttår.


Leder i mastersutvalget 


Geir A. Patursson

Etter påtrykk fra flere hold har MaU sjekket ut interessen for å reise til Svalbard for et NM Masters i 2007. Det ble sendt ut flere mailer med spørsmål og tilbakemeldingene har vært mange tilbakemeldinger, og dette takker vi for.
Den endelige oversikten over forventet deltakelse på et Svalbard NM tilsier at arrangementet herved må skrinlegges.

X