go up

NIF har mottatt informasjon fra Forsvaret angående fremtidig tjeneste i Forsvaret for toppidrettsutøvere.
Idrettskompaniet på Kolsås nedlegges etter sommeren 2004.
Når det gjelder Sjø- og Luftforsvaret, så har NIF foreløbig ikke fått informasjon om endringer.

X