go up

207 klubber fullførte idrettsregistreringen, 4 klubber har ikke registrert tall, 27 klubber har glemt å registrere alle med verv/offisiell oppgave som er over 20 år eller har rapportert for få aktive voksne, 10 klubber var ikke inne på registreringen. Se oversikt pr 26. februar kl 10.00. Totalt må alle klubber markert med blå, rosa og rød farge kontakte NSF på mail.

X