go up

  


 


 


 

Idrettsregistreringen 2009 foregår i tidsrommet onsdag 21. januar – onsdag 25. februar 2009. Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2008.
Særidrettsklubber (svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund) skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2008. Se mer informasjon om registreringen i denne artikkelen.

X