go up

Idrettsregistreringen 2015 foregår i tidsrommet fredag 2. januar – lørdag 31. januar 2015. Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2014. Særidrettsklubber, dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund, skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2014. Norges Idrettsforbund sender ut e-post til alle klubber den 2. januar, med link og info om registreringen. Se NSF sin informasjon her.


X