go up

Idrettsregistreringen 2013 foregår i tidsrommet onsdag 2. januar – torsdag 31. januar 2013. Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2012. Særidrettsklubber, dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund, skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2012. Husk styremedlemmer når dere rapporterer aktivitetstall: Når man rapporterer aktivitetstallet, så glemmer mange klubber å ta med styremedlemmer og andre som er over i aldersgruppa “19-25 år” og “26 år og eldre”. Det er slik at det kun er klubbens medlemmer som skal telles med i aktivitetsregistreringen, men styremedlemmer MÅ være medlem av klubben for å inneha verv, og de skal således telle med i aktivitetsregistreringen som “aktive medlemmer”. Se alle detaljer om idrettsregistreringen her.

X