go up

Idrettsregistreringen 2008 foregår i tidsrommet tirsdag 2. januar – tirsdag 6. februar 2008.
Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2007.
Særidrettsklubber – svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund, skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2007.


Viktig endring i registrering av aktivitetstall
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité endret i 2005 følgende:
Inndeling i kategorien ”Konkurranseutøvere”, ”Ledere og andre” og ”Mosjonister” ble slått sammen til én gruppe. Det som kom fram i etterkant av registreringen var at en person IKKE kan telle mer enn én gang som aktivt medlem. Dette betyr at et aktivitetstall aldri vil kunne bli større enn medlemstallet for klubben. Dette vil være mest synlig for særidrettsklubber – dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund. For de som har svømmegrupper innen et idrettslag, så må man passe på å kun telle den enkelte involverte én gang i registreringen på aktivitetstall. Tidligere var det slik at for eksempel en trener som også var aktiv utøver skulle telle to ganger i aktivitetsregistreringen, og deltagere på svømmekurs telte tidligere i forhold til antall kurs den enkelte deltok på – nå skal de kun telles en gang som aktivt medlem.

Denne måten å rapportere aktivitetstall på er helt annerledes enn alle tidligere idrettsregistreringer, og vi ber derfor om at svømmeklubbene er ekstra påpasselige med denne delen av registreringen.


Kontaktinformasjon til klubben
Klubben skal registrere oppdatert kontaktinformasjon til nøkkelpersoner. Denne type oppdatering kan også gjøres i løpet av hele året, for eksempel i etterkant av årsmøte.


Demo-versjon av idrettsregistreringen

På www.idrett.no – Idrettsregistreringen (direkte: http://www.idrett.no/t2.aspx?p=21289), så kan dere i høyremenyen se ”Demo Fleridrettsklubb” og ”Demo Særidrettsklubb”, slik at dere kan se hvordan registreringen ser ut i 2008.
Selve idrettsregistreringen gjøres via den enkeltes klubb egen KlubbenOnline-side (verktøykassa), som er samme sted som lisensregistreringen gjøres.
Finner dere ikke siden, eller mangler dere passord, så kan dere få hjelp av NIF sin klubbsupport: klubbsupport@idrettsforbundet.no.


Lokale aktivitetsmidler
Det er opp til det enkelte idrettsråd i hver kommune hvordan de vil fordele de lokale aktivitetsmidlene; det er mange som bruker tallene fra idrettsregistreringen.
Vi oppfordrer derfor våre medlemsklubber om å være engasjert i det lokale idrettsrådet, slik at dere kan være med på å påvirke fordelingsprosessen.


Eventuelle spørsmål om idrettsregistreringen
Tekniske problemer:
ir@idrettsforbundet.no – supporttelefon 815 68 815 (hverdager 08-20)
Andre spørsmål:
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – tlf 9910 0454
Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no – tlf 2102 9678


Informasjon fra NIF
NIF sentralt sender ut e-post/brev til alle klubber den 2. januar med informasjon om idrettsregistreringen. Vi ønsker våre klubber lykke til med registreringen; og ikke nøl med å ta kontakt hvis dere har spørsmål!


 


 


 

Hva: Idrettsregistreringen 2008
Hvem: Alle klubber i norsk idrett
Når: 2. januar – 6. februar 2008
Hvorfor: Oppdatere kontaktinformasjon, viktige funksjoner, medlemstall og aktivitetstall for å dokumentere klubbens status.
NB! Viktig endring i registrering av aktivitetstall.

X