go up

 


 


 


 


 


 

Norges Idrettsforbund har utvidet fristen for å registre seg på Idrettsregistreringen til onsdag 13. februar kl 24.00. Bakgrunnen for utsettelsen er tekniske problemer som har medført at idrettslagene har hatt vansker med å registrere seg. NSF oppfordrer allikevel alle klubber om å registrere så raskt som mulig – det er fortsatt mange som har en jobb å gjøre.

X