go up

Vi minner om den viktige endringen som gjaldt fra og med i fjor:
Registrering av aktivitetstall
Vi minner om at Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité i 2006 endret følgende:
Inndeling i kategorien ”Konkurranseutøvere”, ”Ledere og andre” og ”Mosjonister” ble slått sammen til én gruppe. En person skal ikke telle mer enn én gang som aktivt medlem. Dette betyr at et aktivitetstall aldri vil kunne bli større enn medlemstallet for klubben. Dette vil være mest synlig for særidrettsklubber – dvs svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund. For de som har svømmegrupper innen et idrettslag, så må man passe på å kun telle den enkelte involverte én gang i registreringen på aktivitetstall. Tidligere var det slik at for eksempel en trener som også var aktiv utøver skulle telle to ganger i aktivitetsregistreringen, og deltagere på svømmekurs telte tidligere i forhold til antall kurs den enkelte deltok på – nå skal de kun telles en gang som aktivt medlem.
Denne måten å rapportere aktivitetstall på var ny i fjor, og vi ber derfor om at svømmeklubbene er ekstra påpasselige med denne delen av registreringen.


Kontaktinformasjon til klubben

Klubben skal registrere oppdatert kontaktinformasjon til nøkkelpersoner. Denne type oppdatering kan også gjøres i løpet av hele året, for eksempel i etterkant av årsmøte.Registreringen gjøres på den enkelte klubbs KlubbenOnline-side
Det er for øvrig på samme side hvor man gjør lisensregistrering.


 Tekniske problemer eller manglende passord
 
Kontakt NIF sin klubbsupport på telefon 815 68 815 eller e-post ir@idrettsforbundet.no.


 


 


 


 

Idrettsregistreringen 2008 foregår i tidsrommet onsdag 2. januar – onsdag 6. februar 2008.
Alle klubber skal da registrere aktivitetstall for året 2007.
Særidrettsklubber – svømmeklubber som kun er medlem av Norges Svømmeforbund, skal også rapportere medlemstallet i klubben pr 31.12.2007.

X