go up


Det er viktig for idretten å ha oversikt over hvor mange medlemmer den har og hvilke aktiviteter som gjennomføres. Tilbakemelding fra hver eneste klubb og gruppe er nødvendig.

Skille mellom medlemskap og aktivitetstall
Fra alle klubber trenger vi både medlemstall og aktivitetstall for 2005 pr 31. desember.
-klubbene oppgir antall medlemskap
-særidrettsgruppene oppgir antall aktive medlemmer
-alle skal gi opplysninger om hvem som har sentrale verv i klubbenI år er kategoriene “konkurranseutøver”, “mosjonist” og “leder og andre” slått sammen i en linje: “Aktive medlemmer“.
Tallet på aktive funksjonshemmede skal også tas med i tallet for aktive medlemmer.
Det understrekes at man må være medlem i klubben for kunne telle med som aktiv medlem i en særidrettsgruppe.

Hvis du får problem med utfyllingen, og ikke finner svaret i ”veiledningen”, kan du sende en E-post til ir@idrettsforbundet.no eller ringe telefon 815 68 815 (hverdager 08.00-20.00).

Dere kan også sende mail til NSF v/Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – hvis dere har spørsmål – NSF setter stor pris på om klubbene er raske med å gjennomføre idrettsregistreringen!


 


 

Idrettsregistreringen 2006 foregår fra 2. januar til 6. februar og er obligatorisk for hele norsk idrett.
De viktigste grunnene til rapportering er å få
• korrekt oversikt over organisasjonens størrelse og utvikling
• korrekte data om medlemskap og aktive medlemmer som grunnlag for å kunne dokumentere organisasjonens betydning og rolle overfor samfunnet og bevilgende myndigheter
• oppdaterte aktivitetstall innen hver idrett som grunnlag for å fordele tilskudd
Vi ber om at våre svømmeklubber er tidlig ute med å rapportere!

X