go up

Generell informasjon

2. januar 2006 åpnet idrettsregistreringen.
Alle klubber skal da registrere medlemstall og aktivitetstall for året 2005, samt registrere oppdatert kontaktinformasjon til klubben.
Vi ber om at klubbene registrerer sine tall fra året 2005 så raskt som mulig, og senest 6. februar.
Registreringen har blitt litt enklere enn foregående år
Registreringen har blitt 3 sider mindre enn tidligere, og man trenger ikke skille på hvilken type aktive medlemmer man har – men vi ber klubbene om å huske å telle med ledere og andre med et verv/fast oppgave i klubben.


Opplysninger vi ber om i idrettsregistreringen

1 – Adresse- og kontaktinformasjon
Sjekk at klubben står registrert med korrekt postadresse, e-post adresse, kontonummer.

2 – Informasjon om tillitsvalgte
Skal være oppdatert informasjon om de funksjonene vi ber om (leder, administrativ leder, kasserer, hovedtrener, kontaktperson utdanning, kontaktperson integrering). Denne informasjonen kan og skal oppdateres når klubben foretar endringer – uansett når på året det er.

3 – Medlemstall
Medlemstallet i klubben pr 31.12.2005.

4 – Aktivitetstall
Det er veldig viktig å ha oversikt over aktiviteten som har vært i klubben i hele 2005.
Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener:
svømming – stup – synkronsvømming – vannpolo – masters
Innenfor disse grenene skal man oppgi antall aktive medlemmer og funksjonshemmede.
De som skal telle med som aktive medlemmer er  • aktive utøvere som har deltatt i terminfestede konkurranser
  • aktive utøvere i idrettsgrener hvor man trener frem mot særforbundets offisielle ferdighetsmerke eller graderinger
  • medlemmer som driver fysisk aktivitet/mosjonsaktivitet i særidrettsgruppens regi regelmessig over en periode. Det er ikke tilstrekkelig å ha deltatt en eller noen få ganger i mosjonsaktiviteten
  • alle barn som er medlem av klubben og er aktive etter disse definisjonene
  • alle som er registrert i særidrettsgruppen med en konkret oppgave
  • med en oppgave forstås det å påta seg et ansvar på et eller annet nivå for å lede, trene, koordinere, arrangere eller legge praktisk til rette for gruppens aktiviteter, administrasjon eller anlegg. Dette omfatter ikke foresattes kjøring eller oppfyllelse av dugnadsforpliktelser som følger av egne barns deltakelse i gruppens aktiviteter.

VIKTIG: Det er kun klubbens medlemmer som kan telles med i gruppens aktivitetstall.
Funksjonshemmede – funksjonshemmede som deltar i aktivitet for gruppen (disse skal også telles med som “aktive medlemmer”, men NIF vil også skille ut disse i egen kolonne i denne oversikten).
For NSF er det også viktig å vite hva slags type funksjonshemming de som er med i svømmeklubber har, og derfor vil dere senere i registreringen (5 – tilleggsspørsmål) bli bedt om å fylle inn antall funksjonshemmede i forhold til type funksjonshemming.Tidligere har man hatt flere kategorier (konkurranseutøvere, mosjonister, ledere og andre).
Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som “aktive medlemmer” – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.
Merk at innenfor den enkelte kategori må man fordele de aktive i forhold til alder og kjønn.
Aldersgruppene er inndelt som de foregående tre siste år: 0-5 år – 6-12 år – 13-19 år – 20-25 år – 26 år og eldre.

5 – Tilleggsspørsmål
Spørsmål om funksjonshemmede, svømmeopplæring, stupskole, øvrige aktiviteter, besøk på www.svomming.no og www.medley.no.


Egen veiledning fra Norges Svømmeforbund
NSF har laget en oversikt over hver enkelt side man kommer til i idrettsregistreringen, og vi har kommentert side for side hva svømmeklubbene må være oppmerksomme på.


Kontaktpersoner i Norges Svømmeforbund
Har du spørsmål knyttet til Idrettsregistreringen, så ta kontakt med NSF:
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no
Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no


 


 


 


X