go up


Registreringen åpner 3. januar 2005 
 


Generell informasjon


 


3. januar 2005 åpner idrettsregistreringen.

Alle klubber skal da registrere medlemstall og aktivitetstall for året 2004, samt registrere oppdatert kontaktinformasjon til klubben.
Vi ber om at klubbene registrerer sine tall fra året 2004 så raskt som mulig, og senest 7. februar.

Nytt innloggingssted på internett
Registreringen er nesten helt lik som tidligere år, bortsett fra at selve siden man skal registrere informasjon gjennom er et annet sted enn før. I 2005 vil klubbene måtte logge seg på gjennom sin personlige KlubbenOnline-side. Link til denne siden og pinkode blir sendt klubbene fra Norges Idrettsforbund. Samtidig vil NSF sende en egen informasjon, slik at vi er sikre på at alle klubber mottar informasjon vedrørende dette. Pinkoden er for øvrig den samme som brukes på lisenssiden på internett.

Hvilke opplysninger må man registrere i idrettsregistreringen?
1 – Adresse- og kontaktinformasjon
2 – Informasjon om tillitsvalgte
3 – Medlemstall
4 – Aktivitetstall
5 – Tilleggsspørsmål

Forklaring
1 – Sjekk at klubben står registrert med korrekt postadresse, e-post adresse, kontonummer.
2 – Skal være oppdatert informasjon om de funksjonene vi ber om (leder, administrativ leder, kasserer, hovedtrener, kontaktperson utdanning, kontaktperson integrering). Denne informasjonen kan og skal oppdateres når klubben foretar endringer – uansett når på året det er.
3 – Medlemstallet i klubben pr 31.12.2004.
4 – Det er veldig viktig å ha oversikt over aktiviteten som har vært i klubben i hele 2004.
Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener:
svømming – stup – synkronsvømming – vannpolo – masters
Innenfor disse grenene skal man oppgi aktive innen følgende kategorier:
Konkurranseutøvere – de som har deltatt i terminfestede konkurranser eller offisielle ferdighetsprøver, pluss at alle barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter skal inkluderes her.
Mosjonister – alle andre som driver fysisk aktivitet.
Ledere og andre – de som er registrert i særidrettsgruppen med en oppgave.
Funksjonshemmede – funksjonshemmede som deltar i aktivitet for gruppen.
Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som “konkurranseutøvere” – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.
Merk at innenfor den enkelte kategori må man fordele de aktive i forhold til alder og kjønn.
Aldersgruppene er inndelt som de foregående tre siste år: 0-5 år – 6-12 år – 13-19 år – 20-25 år – 26 år og eldre.
For svømmeklubbene blir det jo desidert flest aktive i gruppa med det litt misvisende navnet “konkurranseutøvere”.
5 – Spørsmål om funksjonshemmede, svømmeopplæring, stupskole, øvrige aktiviteter, besøk på www.svomming.no.

Egen veiledning fra Norges Svømmeforbund
NSF har laget en oversikt over hver enkelt side man kommer til i idrettsregistreringen, og vi har kommentert side for side hva svømmeklubbene må være oppmerksomme på. Denne veiledningen ble sendt klubbene 17. desember.

Kontaktpersoner i Norges Svømmeforbund
Har du spørsmål knyttet til Idrettsregistreringen, så ta kontakt med NSF:
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no
Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no


 


 


 

X