go up

Klubbene har fått tilsendt informasjonsbrev fra NIF, samt en egen veiledning fra NSF.

Idrettsregistreringen 2004

Innlogging
Veiledning
Status pr. 29. januar

Nedenfor følger en kortversjon av hvilke opplysninger som skal registreres.
Se også den fyldige veiledningen ovenfor.


Idrettsregistreringen – hvilke opplysninger ber vi om?

1 – Adresse- og kontaktinformasjon
2 – Informasjon om tillitsvalgte
3 – Medlemstall
4 – Aktivitetstall – VIKTIG!
5 – Tilleggsspørsmål
Forklaring:
1 – Sjekk at klubben står registrert med korrekt postadresse, e-post adresse, kontonummer.

2 – Skal være oppdatert informasjon om de funksjonene vi ber om (leder, administrativ leder, kasserer, hovedtrener, kontaktperson utdanning, kontaktperson integrering).

3 – Medlemstallet i klubben pr 31.12.2003.

4 – Det er veldig viktig å ha oversikt over aktiviteten som har vært i klubben i hele 2003.
Norges Svømmeforbunds aktiviteter er delt inn i 5 grener:
svømming – stup – synkronsvømming – vannpolo – masters
Innenfor disse grenene skal man oppgi aktive innen følgende kategorier:  • Konkurranseutøvere – de som har deltatt i terminfestede konkurranser eller offisielle ferdighetsprøver, pluss at alle barn under 12 år som deltar i gruppens aktiviteter (kurs o.l.) skal inkluderes her.
  • Mosjonister – alle andre som driver fysisk aktivitet.
  • Ledere og andre – de som er registrert i særidrettsgruppen med en oppgave.
  • Funksjonshemmede – funksjonshemmede som deltar i aktivitet for gruppen.

Legg spesielt merke til at barn til og med 12 år skal føres opp som «konkurranseutøvere» – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telles.

5 – Spørsmål om funksjonshemmede, kurs, instruktører, trenere, dommere
Veiledning
Fullstendig veiledning angående Idrettsregistreringen 2004 finner du her.


Kontaktpersoner i Norges Svømmeforbund
Har du spørsmål knyttet til Idrettsregistreringen, så ta kontakt med NSF:
Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – tlf 2102 9674
Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no – tlf 2102 9678
Rolf Gunnar Haagensen – rolf.gunnar@svomming.no – tlf 21202 9672


 


 


 

Idrettsregistreringen 2004 åpnet fredag 2. januar.
Alle klubber har en måned på seg til å registrere medlemstall og aktivitetstall for året 2003, samt registrere oppdatert kontaktinformasjon til klubben.

X