go up

Idrettsregistreringen 2003 foregår i perioden 2. januar – 3. februar 2003. Alle NSFs medlemsklubber må registrere følgende via internett:

-adresse- og kontaktinformasjon

-informasjon om tillitsvalgte

-medlemstall (for klubber som kun er medlem av NSF)

-aktivitetstall

Idrettsregistreringen er norsk Idretts årlige registrering av sine medlemmer. For tredje året på rad foregår Norsk Idrett sin registrering av medlemmer via internett. Det er alle klubbenes eget ansvar å gjennomføre registreringen av;

Adresse og kontaktinformasjon

Sjekk at klubben står registrert med korrekt postadresse, e-post adresse, kontonummer.

Informasjon om tillitsvalgte

Skal være oppdatert informasjon om de funksjonene vi ber om (leder, administrativ leder, kasserer, hovedtrener, kontaktperson utdanning, kontaktperson integrering).

Medlemstall

Medlemstallet i klubben pr 31.12.2002.

Aktivitetstall

Det er veldig viktig å ha oversikt over aktiviteten som har vært i klubben i hele 2002.

Husk at barn til og med 12 år skal føres opp som «konkurranseutøvere» – det vil si at her skal alle deltakere på svømmekursene telle med!

Kode for innlogging

Klubbens organisasjonssnummer og pinkode for registreringen vil bli sendt på e-post fra NIF til klubben i sluttet av desember. De som ikke har registrert e-post adresse får tilsendt dette via vanlig post. NSF ber om at klubbene opplyser e-post adresse til klubben – dette gjør kommunikasjonen med klubber svært mye raskere og lettere.

Hvorfor må vi ha idrettsregistreringen?

Norsk idrett og Norges Svømmeforbund er avhengig av å synliggjøre og dokumentere sin aktivitet. NSF sitt tilskudd fra NIF baserer seg på aktivitetstall – derfor er det veldig viktig at disse tallene er riktige.

Idrettsrådene har innsyn i tallene fra rapporteringen, og stadig flere av idrettsrådene bruker disse tallene som grunnlag for tildeling av lokale aktivitetsmidler til klubbene.

I tillegg er det slik at jo mer oppdatert informasjon klubben har, jo mer informasjon vil NSF nå ut til korrekt person med.

Kontaktpersoner i Norges Svømmeforbund

Tor Arne Volden – tor.arne@svomming.no – tlf 2102 9674

Joacim Lilleåsen – joacim@svomming.no – tlf 2102 9670

Rolf Gunnar Haagensen – rolf.gunnar@svomming.no – tlf 21202 9672

Veiledning

Fullstendig veiledning angående Idrettsregistreringen 2003 finner du ved å velge «Idrettsregistreringen 2003» i høyremenyen under «Flytende informasjon».Idrettsregistreringen 2003 er nå i gang – og vi ber våre klubber om å foreta sin registrering.

X