go up 


Generelt om ordningen
Registrering i Frivillighetsregisteret er en betingelse for at klubbene skal kunne motta ”Grasrotandel”. Registeret blir også det sentrale registeret for alle offentlige etater. Informasjon, støtteordninger og rettigheter vil være knyttet til dette registeret i fremtiden.

NIF anbefaler at klubbene registrerer seg i desember 2008, og senest innen første halvdel av januar 2009. Dette er viktig for at Brønnøysundregistrene skal kunne ferdigbehandle registreringen før ”Grasrotordningen” trer i kraft fra 1. mars 2009. Hvis ikke klubben er ferdig registrert og godkjent, vil ikke medlemmene finne klubben når de vil knytte spillerkortet sitt til klubben.


Registreringen skal gjøres av særidrettsklubber og hovedlag i idrettslag

Dette gjelder altså for de av NSFs klubber som er særidrettsklubber. Undergrupper kan ikke registrere seg, men må kontakte sitt hvoedlag for å påvirke fordelingen av de grasrotandelen som hele idrettslaget får.


 


NIF sin informasjonsside
NIF har laget en oversiktlig og fin informasjonsside med detaljert beskrivelse av hva som skal registres – siden finner du her.


Ofte stilte spørsmål
Se NIF sin oversikt her.
Klubbsupport


NIF Klubbsupport skal støtte klubbene. De har åpningstid alle hverdager (mandag – fredag) kl. 08.00 til 20.00. Mellom jul og nyttår er det åpent kl. 08.00 til 15.30. Fra 2. desember vil Klubbsupport dedikere arbeidskraft til å støtte klubbene med veiledning i registreringsarbeidet. Vi anbefaler at klubbene benytter e-post for å stille spørsmål, hvis dette er mulig.
E-postadresse: Frivillighetsregisteret@idrettsforbundet.no
Telefon til klubbsupport: 815 68 815.


 


 


 

1. mars 2009 får alle som spiller Norsk Tippings spill, mulighet til å velge et idrettslag eller forening som skal få inntil 5 prosent av spillinnsatsen. Dette er en god mulighet for idrettslagene til å skaffe seg ekstra midler til aktivitet. For å delta i ordningen må idrettslag på forhånd være registrert i Frivillighetsregisteret. Elektronisk registrering i Frivillighetsregisteret startet 2. desember. Det er viktig for svømmeklubbene å være tidlig på banen, slik at man kan mobilisere medlemmer og lokalmiljøer, og på en lett måte få inntekter til sin klubb.

X