go up

Solidaritet
– Vi ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe de som er rammet og som har mistet alt, sier idrettspresident Karl-Arne Johannessen. – Både vi i NIF og idrettsutøverne er svært glade for at vi kan bidra på denne måten. Idrett er glede og spennende konkurranser. Men idrett handler også om solidaritet og fellesskap, og akkurat det tror jeg vi alle føler med de rammede nå, sier han og oppfordrer alle utøvere og medlemmer i NIF om å gi litt mer enn de ellers pleier i denne ekstraordinære situasjonen.

Karl-Arne Johannessen utfordrer både lokale klubber og lag til å organisere innsamlinger på sine hjemsteder og alle særforbund og idrettskretser til å bidra i Idrettsaksjonen. – Jeg håper også NIFs øvrige samarbeidspartnere og sponsorer vil bidra i dette felles, nasjonale løftet, sier han.

Norges Fotballforbund, som er det største særforbundet i NIF, støtter helhjertet opp om Idrettsaksjonen. – Vi har et sterkt ønske om å bidra, og vil blant annet mobilisere våre medlemmer til å bidra til innsamlingen av penger til hjelporganisasjonenes arbeid for ofrene for flomkatastrofen, sier fotballpresident Sondre Kåfjord.

Mange idrettsutøvere har allerede gitt sterkt uttrykk for et ønske om å bidra til hjelpearbeidet. Siden hele idretts-Norge uansett skulle samles til den årlige Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi 8. januar, ble dette et helt naturlig utgangspunkt for en kraftfull aksjon for de katastroferammede.

Naturlig for NRK
– For NRK er det selvsagt å stille sitt apparat til rådighet for denne aksjonen. Det er både viktig og riktig å benytte Idrettsgallaen til dette formålet, sier kringkastingssjef John G. Bernander. – Målsettingen er på en verdig måte å kombinere den allerede planlagte feiringen av de store idrettsprestasjonene det siste året med idretts-Norges engasjement for de katastrofe-rammede. Idrettsgallaen er en god anledning til å få utløp for det store engasjementet katastrofen har utløst, sier han. NRK gir ca 1 million kroner til Idrettsaksjonen i form av alle billettinntekter til Idrettsgallaen i Vikingskipet.

Aksjon gjennom hele uken
Gjennom hele neste uke vil NRK rette oppmerksomheten mot innsamlingen. Fra mandag morgen blir det blir praktisk informasjon og aktuelle idretts-gjester i Frokost-tv. Idrettsaksjonen vil få et eget konto- og telefonnummer hvor publikum kan gi sitt bidrag.

– Vi er selvsagt utrolig glad for at Idretten og NRK på denne måten forener sine krefter til en slik aksjon. Behovet for hjelp er kollosalt, og vi garanterer for at alle pengene vil bli brukt på best mulig måte i de berørte områdene i Sørøst-Asia, sier generalsekretær Raymond Johansen i Flyktningerådet på vegne av de i alt 11 organisasjonen som vil motta pengene fra Idrettsaksjonen.

Lørdag 8. januar vil hele TV-kvelden på NRK bli viet “Idrettsaksjonen for Sørøst-Asia. Med Idrettsgalla 2004”. Dette blir en stor direktesending som vil veksle mellom studio i Oslo og Hamar OL-amfi. NRK kommer tilbake med mer informasjon etter hvert som detaljene faller på plass.

For mer informasjon: Informasjonssjef i NIF, Halvor Lea, tlf. 419 00 021.


 


 


 

Naturkatastrofen i Sørøst-Asia har utviklet seg til en enorm tragedie. Antallet omkomne er ufattelig. Blant disse er det også et ukjent antall nordmenn. Behovet for hjelp er ubegrenset. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) og NRK tar nå initiativet til en felles innsamlingsaksjon. Høydepunktet for denne “Idrettsaksjonen for Sørøst-Asia” blir Idrettsgallaen i Hamar OL-amfi som sendes på NRK1 lørdag 8/1.
Pengene fra Idrettsaksjonen vil gå uavkortet til de frivillige, humanitære organisasjonene som er involvert i redningsarbeidet i Sørøst-Asia.

X