go up

Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF) har laget en egen plan for arbeidet med idrettens verdier i perioden 1998-2010. Planen ble vedtatt av Idrettsstyret i 1998. Planens overordnede mål er: Alle medlemmer i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til idrettens grunnverdier og verdiene skal forankres i praktiske, konkrete handlinger.

For å stimulere til at aktiviteten på lagsplan gjennomføres i tråd med idrettens grunnverdier ble det i år 2000 opprettet en ”Idrettens verdipris”. I år er det altså fjerde gangen en slik pris blir utdelt. Tidligere har Skeid, Sagene IF og TUIL (Tromsdalen) mottatt prisen.

Prisen består av et beløp på kroner 50.000, og tildeles et idrettslag som har utmerket seg spesielt i forhold til å integrere idrettens verdier i sitt arbeid.

Det vil bli lagt vekt på at idrettslaget i løpet av 2003 har oppfylt flest mulig av følgende kriterier: • Har gjennomført en utviklingsprosess (”Det finnes verdier som kan bli til gull”, ”Fremtidskveld” eller ”Klubben min”) hvor idrettslagets verdigrunnlag er behandlet.
 • Har et klart definert verdigrunnlag nedfelt i lagets lover og/eller handlingsplaner.
 • Har i praktisk handling utmerket seg med hensyn til å realisere idrettens grunnverdier; Glede, Helse, Fellesskap og Ærlighet.
  Eksempler på hva dette kan innebære:
  gode prestasjoner
  bredt aktivitetstilbud
  lekpreget og allsidig barneidrett.
  klare holdninger i forhold til rusmidler
  bevisst arbeid med skadeforebygging.
  mange utøvere
  mange nasjonaliteter
  integrering av funksjonshemmede
  få/ingen disiplinærsaker, hverken av administrativ eller sportslig karakter.

 


Alle idrettslag tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité kan søke.

Søknad om tildeling av Idrettens Verdipris sendes til:
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité, avdeling Idrett og Samfunn,
Serviceboks 1 – Ullevål Stadion, 0840 Oslo.
Merket ”Idrettens verdipris 2003”.

Søknadsfrist: 23. januar 2004.

Søknadene blir vurdert av en verdipriskomite.
Prisen blir delt ut på idrettens etikkseminar i Oslo, 11.februar 2004 

Jobber svømmeklubben godt i forhold til idrettens verdier?
Idrettens verdipris tildeles et idrettslag som har utmerket seg spesielt i forhold til å integrere idrettens verdier (Glede – Helse – Fellesskap – Ærlighet) i sitt arbeid. Benytt anledningen til å søke!

X