go up

To studenter ved Norges Idrettshøgskole har utarbeidet en oversikt over støtteordninger (f.eks. støtte til utstyr, midler til integreringsarbeid eller anleggsbygging) for NIF, særforbund, idrettskretser og lag. Oversikten er på 32 sider, og finnes kun i pdf-format. 


Annet som ikke er beskrevet i brosjyren: 


 


 


 


Den digitale dugnadskonkurransen – www.frivillighetsnorge.no
01/06/05 – 10000 til Molde og 5000 til Team Stavanger
31/05/05 – Den digitale dugnadskonkurransen – 1 dag igjen!
26/05/05 – 6 dager igjen
18/05/05 – 13 dager igjen
27/04/05 – Kolbotn nærmer seg
15/04/05 – BSC tar innpå
08/04/05 – Team Stavanger, Molde SLK og SSC i tet
30/03/05 – SSC leder den digitale dugnadskonkurransen


 


 


Arkiv 


 


 


 

Det finnes en rekke områder hvor NSFs medlemsklubber kan søke om midler, og Norges Idrettsforbund har nå laget en fin oversikt over hva man kan søke på. Bruk tid på idrettens gullgruve – det kan lønne seg!

X