go up

Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett, som ble vedtatt på NIF sitt ting 2007. Vi må derfor tilpasse strukturen til gjeldende bestemmelser.

Dette får i hovedsak kun større konsekvenser for konkurransestrukturen til NSF under Landsdel/Nasjonal årsklassemønstring samt for premiering av disse.

Landsdel/Nasjonal årsklassemønstring
• Klasse 11 og 12 år må være åpen for alle, ergo så kan det ikke være begrensning verken på antall deltakere eller kvalifisering.

Premiering:
• Dersom det gis premier, skal alle til og med 12 år ha premie. Dette kan være i form av deltakerpremie. Man kan fremdeles ha 1/3 premiering i tillegg, men da kun fra 11 år, siden dette da vil være en rangering.

Forbundsstyret har i sitt styremøte 5. mars vedtatt følgende fremdrift og implementering av Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett i våre regler.


Fra 01.01.09 gjelder følgende:

• Landsdelårsklassemønstringen blir uten kvalifisering fra for 11- og 12-åringene. Dette betyr at alle 11- og 12-åringene som har gyldig tid i alle 5 øvelser har rett til å delta. Vi poengterer at trenerne i klubbene har et ansvar for å nøye vurdere om det er riktig for 11-12 åringer å delta eller ikke.• I Krets/Landsdels mesterskap kan 11- og 12-åringene delta så lenge dette ikke er kvalifisering eller heatbegrensing• Dersom det gis premier skal alle til og med 12 år ha premie. Dette kan være i form av deltakerpremie. Man kan fremdeles ha for eksempel 1/3 premiering i tillegg, men da kun fra 11 år, siden dette da ville vært en rangering.

• Det kan benyttes tabeller, resultatlister og rangeringer fra det året de fyller 11 år.

• De kan delta i regionale approberte konkurranser fra det året de fyller 11 år.

• Når de er 11 år kan de delta på åpne arrangement i Norge, Norden og Nordkalotten.

• Fra det året de fyller 13 år kan de være med på mesterskap som NM, EM og VM.

• Det kan ikke være kvalifisering eller heatbegrensning for 11- og 12-åringene.


 Nasjonal årsklassemønstring

• Nasjonal årsklassemønstring blir arrangert uendret i 2009.


Det er i NIF bestemmelser tillatt at barn kan delta i lokale konkurranser fra det året de fyller 6 år, først og fremst i egen klubb. SVU ønsker også en debatt på om det er ønskelig med en endring i våre regler på dette området.


 


 


  


 


 

Informasjon fra Norges Svømmeforbund vedrørende Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett, vedtatt på NIF sitt ting 2007.
Slik konkurransestrukturen innen svømming er i dag er den ikke i overensstemmelse med Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett, som ble vedtatt på NIF sitt ting 2007. Vi må derfor tilpasse strukturen til gjeldende bestemmelser.

X