go up

  


 


Det er utarbeidet en egen mal og veiledning for alkoholpolicy. Den skal gjøre det enklere for klubbene å lage sine egne retningslinjer.


 


– Vår erfaring er at både foreldre og trenere er opptatt av å skape et godt miljø. Derfor er vi veldig fornøyd med at fem særforbund nå har gått sammen om å utforme en felles policy. Vi er veldig stolte av å ha så engasjerte forbund med på laget, sier Kari Randen i AV-OG-TIL.


 


 Høye forventninger


Undersøkelser viser at åtte av ti nordmenn mener idrettslag bør ha tydelige regler for alkoholbruk. Samtidig har det kommet frem at en stor andel klubber ikke har definert slike retningslinjer.


 


 Trygt miljø


Norges Svømmeforbund er opptatt av at norsk svømming skal være et trygt og godt sted å være for barn og unge. Fraværet av alkohol er en del av et trygt miljø, og NSF er klare på at ”barn og unge under 18 år som deltar i svømmeaktivitet skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø”. I praksis betyr dette at trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder for barn og unge og ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.


 


 Retningslinjer i klubb


Mange klubber har allerede styrevedtak og retningslinjer gjeldende alkohol, men ligger retningslinjene i en perm eller er det levende retningslinjer i hverdagen? Én ting er å si «ingen alkohol», men å få det til å bli en realitet er ofte vanskeligere. Nå kan klubbene enkelt laste ned veiledning og mal for alkoholpolicy på www.seogblisett.no. Her ligger også flere nyttige verktøy som kan hjelpe i diskusjonen.


 


 Se & bli sett


Norges Svømmeforbund og AV-OG-TIL samarbeider om kampanjen Se & bli sett. Formålet med kampanjen er å få klubber og idrettslag til å se på alkoholproblematikken som en naturlig del av inkluderingsarbeidet, samt utarbeide egne interne regler for bruk av alkohol. Også Norges Danseforbund, Norges Kampsportforbund, Norges Håndballforbund og Norges Fotballforbund er med på kampanjen. 


  


 


 


Sammen med fire andre særforbund, og alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL, jobber Norges Svømmeforbund målrettet for å sette fokus på idrett og alkohol. Dette er en felles innsats for å skape trygge og gode idrettsmiljøer. Arbeidet har nå resultert i en felles alkoholpolicy som alle forbundene stiller seg bak.

X