go up


 


Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.


 


 


NIF har laget en veldig bra informasjonsside, og på nettsiden www.idrett.no/politiattest så finner du blant annet følgende: • Veileder for idrettslag
 • Skjema: Søknad om politiattest (Standardskjema for idrettslag, sendes til politiet fra idrettslaget.)
 • Adresseliste til politidistriktene
 • Standardtekst til idrettslagenes nettsider
 • Ofte stilte spørsmål

 


Ordningen i korte trekk: • Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal avkreves politiattest.
 • Det skal gjøres kjent når en stilling eller aktivitet krever fremvisning av politiattest.
 • Styret oppnevner en person som er ansvarlig for å avkreve politiattest.
 • Idrettslaget sender inn søknad om politiattest på vegne av de som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Selve attesten sendes fra politiet hjem til den enkelte som selv må fremvise den for den styreoppnevnte personen i idrettslaget.
 • Politiattesten skal bare fremvises og aldri lagres hos idrettslaget.
 • Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.
 • Idrettslaget kan når som helst kontakte NIF for råd og veiledning i disse sakene:

 Er det fortsatt ting man lurer på som ikke er besvart på nettsiden, så kan man kontakte NIF:
politiattest@idrettsforbundet.no – telefon 800 30 630.


 


  


Fristen for å ha politiattester i orden for alle som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, var 1. januar 2009. Det vil være mange idrettslag som fortsatt ikke er helt i havn med å samle inn politiattester for alle som omfattes av ordningen til den datoen.
Oppfordringen fra NIF er:
-Ikke stopp noen aktivitet i påvente av saksbehandling.
-Sørg for å opprettholde fremdrift i arbeidet med å skaffe attestene.
-Husk på intensjonen med ordningen, lag så gode og så trygge miljøer for barn som mulig.

X