go up

 

KLUBBENES IDÉBANK

 

Ps: PDF filer bør åpnes i en ny fane eller nytt vindu.

VIRKSOMHETSPLAN

Hva

Klubb

Doc

PDF
Lamberseter -eksempel på visjon, verdier etc Lamberseter link
Mal virksomhetsplan Norges Golfforbund her
Virksomhetsplan for sportslig utvalg Egge Håndball her
Virksomhetsplan KSA her

 

STRATEGIPLANER

Hva Klubb Doc PDF
Strategiplan Kjøkkelvik Håndballs 2007- 2009 her
Visjoner for 2009 – 2012 Hamar IL Svømmegruppe her

 

SPORTSLIG PLAN / UTVIKLINGSTRAPP

Hva Klubb Doc PDF
Utviklingstrapp konkurransepartier  Lamberseter    her
Utviklingstrapp  Bærumsvømmerne  her
Sportslig plan  Romedal Fotball  her
Utviklingstrapp  Randaberg  her
Sportslig plan  Madla  her
Sportslig plan  Stord  her

 

 

NORGES SVØMMESKOLE

Hva Klubb Doc
Oppstart svømmeskole – se Norges Svømmeskole
Strategiplan for oppbygging av Norges Svømmeskole Ullensakersvømmerne her
Informasjonsfolder til foreldre Poseidon her
Oppbygging av klubbens svømmekurs Madla her

 

ADMINISTRERING AV SVØMMEKURS

Hva Klubb Doc
www.tryggivann.no NSF link

 

INSTRUKTØRER

Hva Klubb Doc PDF
Søker instruktører – tekst Bærumssvømmerne  link
Tips til hvordan ta vare på instruktører Madla her
Eksempel på instruktørkontrakt Elverum Svømming her
Stillingsannonse Varg IL her
Timeliste instruktører Madla her
Sanger for baby og småbarnskurs Madla her

 

TRENERE

Hva Klubb Doc
Standardavtale/arbeidsavtale – utgangsmal for trenere  NIF  www.idrett.no – “klubbguiden” – arbeidskontakt

Eksempel på kontrakt for trener koordinator

 Tromsø  her

 

 

Arrangement

Hva Klubb Doc

Arrangementsmaler og tips

eller arrangere NM, Jr.NM, LÅMØ, ÅM?

Se svømmeutvalgets side
Eksempel på arbeidsfordeling – Marienlyst Open 2010 Drammen her
Speaker tips PDF

“Fredagsracet” – hverdags konkurranse for rekruttene

Bergkameratene her

 

 

FORELDRE

Hva Klubb Doc
Foreldrevettregler Vang Håndball her

Brosjyre for foreldre som om klubbens drift og arbeid

Karmøy her
Innkalling til foreldremøte Lamberseter her
Tips til svømmeforeldre Kolbton her

 

 

SVØMMECAMP

Hva Klubb Doc

AquaCamp – sommercamp for barn

 Lamberseter  her
 Nemo Camp – høstferie for barn  OI  her

 

DIVERSE

Hva Klubb Doc PDF

Kompetansehuset – Meget spennende strategi for utdanning og kompetanseheving i klubben.

Ullensakersvømmerne her

 

KRETS

Hva Klubb Doc PDF
 Mål og Visjon  Østfold  her

 Krets power point – forslag til kretsrolle

 NSF

 PP

 

 

Nyttige linker om klubbutvikling:

  • www.klubbguiden.no – masse informasjon og dokumenter om det å starte og drifte en klubb.
  • Se andre klubbers hjemmeside

 

Klubbutvikling er aktuelt for alle svømmeklubbene i Norge, og som i bassenget kan klubbene lære av hverandre også på land. NSF ønsker å samle inn tiltak, erfaringer, tanker og dokumenter som er relevant innen klubbutivkling og gjør det tilgjengelig for alle.

 

Dokumenter, tips, linker og andre aktuelle muligheter som dere ønsker å dele med andre svømmeinteresserte tas imot med takk.

Send til: kari@svomming.no 

 

Det er viktig å poengtere at dette er ideer og at det PROSESSEN klubben gjennomgår som er vesentlig for at resultatet skal være effektivt og av verdi for klubben! Her må HELE klubben være inkludert og aktiv! NSF er behjelpelige i prosessen. Ta kontakt ved spørsmål.

X