go up

Hva skjer når i SATS ungt?


 


Tidsfrist

Hva

1. mai 2005


Påmeldingsfrist for klubber som er interessert


10. september 2005


Navn på ungdommer som vil være med i SATS UNGT er klart


16.-18. september 2005


Veiledersamling i Oslo


I løpet av september – oktober 2005


Fremtidskveld i klubben – Tema Ungdom.


Her deltar ”hele klubben” dvs noen fra styret, noen trenere, ungdommer, foreldre etc.


Uke 40-42 (oktober) 2005


Aktiv Ungdomskurs for ungdommene som er blitt med på prosjektet, arrangeres regionalt


November – april 2005/2006


Ungdommen starter opp sin utdannelse innen:


§          Leder


§          Trener


§          Dommer


Innen påske 2006


(avtales på fremtidskvelden)


Oppfølging av fremtidskvelden


Innen 30. juni 2006


Nettverskssamling og sluttevaluering av prosjektdeltakelse

 


 


Hvem gjør hva i SATS UNGT?

Ansvarsfordeling og forpliktelser

Forbund/Krets må:
• Tenke helhet i ungdomsarbeidet
• Tilrettelegge for kurs regionalt/lokalt

Klubben må:
• Melde seg på prosjektet og forankre ungdomssatsningen i styret og klubben som helhet.
• Finne en person i klubben som vil være veileder for ungdommen
• Finne aktuelle ungdommer
• Gjennomføre en fremtidskveld der temaet er ungdom
• Gjennomføre oppfølgingskveld etter fremtidskvelden.

Veileder må:
• Delta på veiledersamling – gratis for klubben
• Delta på siste del av Aktiv ungdomskurset – klubben må betale reisen
• Ha tid og lyst til å veilede ungdommen
• Delta på 1 -2 fremtidskvelder – gratis for klubben

Ungdommen må:
• Delta på fremtidskveld og oppfølgningskveld – gratis for klubben.
• Delta på Aktiv ungdomskurs (en helg) – gratis deltakelse, overnatting og mat, klubben må dekke reiseutgiftene.
• Starte på utdanningen innen trener, leder eller dommer – klubb må dekke eventuelle kursavgifter og reise.
• Sette i gang tiltak som de har lyst til i lokalmiljøet sitt
• Bidra til utformingen av og delta på Nettverkssamling med de andre ungdommene – klubben dekker reiseutgiftene.


 

X