go up

 Svømmeaksjonen er et prosjekt vi gjennomfører, i samarbeid med GjensidigeStiftelsen. Målet er at barn som er utrygge i vann skal få gratis svømmekurs i en av våre klubber, i løpet av aksjonsukene i juni.
 


Tusenvis av barn skal bli trygge i vann hvert år


· Gjennom Svømmeaksjonen i 2008 – 2014 har over 51.000 barn blitt trygge i vann.


· Fra og med etableringen i oktober 2007 og frem til utgangen av 2014, har GjensidigeStiftelsen tildelt Norges Svømmeforbund 74,5 millioner kroner til gratis svømmekurs for barn i alderen 6-10 år, som ikke er trygge i vann.


· Ildsjeler over hele landet kan søke om kurs for en gruppe på 15 barn.


· I 2014 sørget 107 svømmeklubber for at ca 7600 barn i Norge ble trygge i vann.


· Hvert årskull har 50 – 60 000 barn som trenger opplæring. 50% av 


5. klassingene kan ikke svømme. Den forsømte halvdelen utgjør så mange som 25 – 30 000 barn per årskull.
Kunnskapsløftet sier at barn skal være svømmedyktige etter 4. trinn.
Svømmepakken


· En Svømmepakkene består av 5 klokketimer undervisning i vann, samt en teoridel hver gang. Den er verdsatt til kr 20 000, som betales til klubben som gjennomfører svømmeundervisningen. Pengene skal brukes til å dekke utgifter til hall, instruktører etc. Et eventuelt overskudd går til klubben


· Svømmeundervisningen gjennomføres av instruktører fra NSF. Det er et krav at klubbene som er med og holder kurs er medlem i Norges Svømmeskole.


· Kurset arrangeres intensivt over én uke(5 dager).
Gjensidigestiftelsen


· Gjensidigestiftelsen ble etablert 1. november 2007


· Gjensidigestiftelsen er en frittstående og uavhengig stiftelse og har som formål å gi støtte til allmennyttige formål.


· Stiftelsen gir penger til prosjekter med fokus på trygghet og helse.
Norges Svømmeforbund


· Norges Svømmeforbund ble stiftet i 1910, og består i dag av 18 kretser og 274 medlemsklubber.


· 150 av våre medlemsklubber er med i Norges Svømmeskole, NSF´s konsept for svømmeopplæring. NSF krever at klubbene er med i Norges Svømmeskole for at de skal holde kurs i Svømmeaksjonen, dette for å sikre kvaliteten på kursene som gjennomføres.


· Fagmiljøet i Norge definerer Svømmedyktighet slik;


”Rull uti på dypt vann, svøm 100 meter på magen, stopp og hvil-> flyt på mage, rull over, flyt på rygg-samlet i 3 min. Svøm deretter 100 meter på rygg.”


Har du spørsmål om Svømmeaksjonen kontakt Brita Blenne Lien;


mail; brita@medley.no / mob; 47381853


 


 


 

X