go up

 


Det er resultatene fra LÅMØ som ligger til grunn for rangeringen inn til ÅM og de 24 beste i hver klasse som er påmeldt ved påmeldingsfristens utløp vil være kvalifisert. Ved strykninger vil det hentes inn reserver blant de som er påmeldt lenger ned på listen. Det konkurreres for gutter og jenter i årsklassene1998, 1999, 2000 og 2001.


 


For å melde på er det bare for oppmannen/påmeldingsansvarlig i klubben å sende en mail med navn på svømmerne til jech@medley.no.


  


  


 


 

Påmeldingsfristen til Årsklassemesterskapet er 10. april. Stevnet holdes i Stavanger 25.-27. april og arrangør er Rogaland Svømmekrets. Når en svømmer er påmeldt vil dette bli synliggjort i påmeldt-kolonnen på ÅM-rankingen på medley.no. Rankingen finner du her. De fleste klubber har nå gjort sin påmelding, men det er fortsatt noen klubber som ikke har sendt inn påmelding for sine utøvere. Sjekk derfor om du er påmeldt på ÅM-rankingen.

X