go up

Innmeldingen av stevner til terminlisten 2016 vil foregå på samme måte som tidligere, det vil si at klubbene melder inn stevnene via medley.no – velg “Annet” i toppmenyen. Klubber i Rogaland Svømmekrets skal også benytte registreringen i år. Frist for å melde inn stevner er 1. september 2015. Se hovedterminliste og detaljer om innmeldingen i denne artikkelen.

X