go up

Norges Svømmeforbund publiserte 4. april 2008 informasjon vedrørende Idrettens barnerettigheter og bestemmelser for barneidrett. Det er flere momenter i denne artikkelen som klubbene må merke seg, og vi ser spesielt i endel innbydelser til svømmestevner i 2009 at noen klubber ikke har fått med seg dette: Premiering: Dersom det gis premier, skal alle til og med 12 år ha premie. Dette kan være i form av deltakerpremie. Man kan fremdeles ha 1/3 premiering i tillegg, men da kun fra 11 år, siden dette da vil være en rangering.

X