go up

Mange kontakter NSF fordi man ikke finner tider på medley.no. For at tidene skal vises/være gyldig, så må lisens være betalt. Vær oppmerksom på at det kan gå noen dager fra betalingen er foretatt, til den er registrert på medley.no. Informasjon om lisensbetaling finner du her.

X