go up

BS-LK er en av fire klubber (Arna SLK, SK Delfana og Åstveit svømmeklubb) som står bak Bergensvømmerne. Disse fire klubbene har felles elitesatsing, men vi har også et tett samarbeid utover dette.

Som hovedtrener i BS-LK vil du ha ansvar for treningsopplegg og daglig trening av vår A-gjeng og oppfølging av de andre trenerne og gjengene. A-gjengen teller i dag 12 utøvere, men en dag i uken vokser gruppen til 20 da våre Bergensvømmere trener sammen med disse.

Du har et godt samarbeid med trenerne i alle de fire klubbene og vil være medlem av svømmeutvalget i Bergensvømmerne.

Vi søker etter en person med følgende kvalifikasjoner:
• God svømmefaglig kompetanse
• Miljøskapende
• Administrative egenskaper

For mer opplysninger kontakt vår leder
Linda Pridesis på tlf. 55 22 10 46 eller e-post Linda@bs-lk.no
Søknad sendes til:
BERGENS SVØMME- & LIVREDNINGSKLUB
Postboks 3626 – Fyllingsdalen
5845 Bergen.

Eller på e-post til: Linda@bs-lk.no innen 1. mai 2004.


  


 


 


 

BS-LK er en klubb med ca. 450 medlemmer, der ca. 100 er aktive svømmere fordelt på 5 nivåer. Klubben søker etter hovedtrener i ca. 60% stilling fra 1. august 2004.

X