go up

Kolbotn IL svømmegruppe har nå ledig stilling som hovedinstruktør/svømmeskoleansvarlig for svømmeskolen etter at vår nåværende leder for svømmeskolen søker nye utfordringer. Stillingens omfang er i utgangspunktet ca 50% stilling, men med den rette kandidat kan dette diskuteres. Se annonse her.

X