go up

Norges Svømmeforbund inviterer herved til 10 t Hovedinstruktørkurs i Førstehjelp/HLR.


 


Sted:              


Norges Idrettshøgskole, Oslo


 


Når:               


8. – 9. februar 2008


 


Kurslærere: 


Reidar Nesheim, Morten Holden


 


Krav:             


Holdt minst 10 grunnkurs, og praktisert som instruktør siste året.        


 


Målsetting:   


Kunne undervise på egne kurs innad i NSF og ute i skoleverket/samfunnet, samt rekruttere og kvalifisere til skolekontrollør.


 


Pris:                           


Medlemmer av NSF: kr 1700,-


Ikke medlemmer av NSF: 2000,-


Prisen inkluderer undervisningsmateriell, forfriskninger og lunsj lørdag.


 


Påmelding:    


Bindende påmelding innen 20. januar 2008. 


 


Påmeldingsskjema                     


 


Vi tar forbehold om avlysning ved lite påmelding til kurset.


 


PROGRAM  


Fredag 9.februar:                                                                


kl. 18.00 – 21.00         Pedagogisk-metodisk gjennomgang av grunnkurset.


 


Lørdag 10. februar:


kl. 09.00 – 10.30   Gruppearbeid


kl. 10.30 – 12.30   Veiledningspraksis


kl. 12.30 – 13.30   Lunsj på Toppidrettsenteret


kl. 13.30 – 17.30   HLR. Veilede på Instruktørkurset


                           Undervisningsmidler. Utstyr, materiell, hjelpemidler


                           Registrering/rapportering


                           Strategi for kursing, NSF – skoleverket


                           Oppdatering, rettigheter, ansvar og plikter


                          


En del av temaene kjøres sammen med Instruktørkurset i førstehjelp/HLR som går parallelt. Praksis på deltagerne på Instruktørkurset.


 

De som trenger overnatting må ordne dette på egenhånd.

X