go up

 


Alternativ 1:
• Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland: 370 svømmere
• Midt: Nord og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal: 372 svømmere
• Vest: Hordaland, Sogn og Fjordane: 271 svømmere
• Sør: Rogaland, Vest og Aust Agder, Telemark, Vestfold: 490 svømmere
• Øst: Østfold, Oslo, Akershus: 617 svømmere
• Innlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud: 252 svømmere

Alternativ 2:
• Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag: 450 svømmere
• Midt: Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane: 475 svømmere
• Øst: Oslo, Akershus, Østfold: 617 svømmere
• Sør-Vest: Hordaland, Rogaland, Agderfylkene, Telemark, Buskerud, Vestfold: 830 svømmere

Alternativ 3:
• Nord: Svalbard, Finnmark, Troms, Nordland: 370 svømmere
• Midt: Nord og Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal: 372 svømmere
• Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland: 515 svømmere
• Sør: Aust og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold: 362 svømmere
• Øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold: 753 svømmere


Svømmeutvalget anbefaler alternativ 3 basert på geografiske avstander, samt mest hensiktsmessig fordelig av lisensierte utøvere i de aktuelle årsklassene.

Vi ber om innspill og eventuelt ideer innen 20.06.07 til svømmeutvalget ved
Brita Blenne Lien; blien1@chello.no


 


 


Med vennlig hilsen Svømmeutvalget


Brita Blenne Lien, Trygve Ravn, Alice C. Boyd 


 

På årets svømmeting ble det vedtatt en endring i stevnestrukturen, gjeldende fra 01.01.2008, se her. I denne forbindelse trengs det hjelp og innspill fra kretser, klubber og andre interesserte i forbindelse med forslag til aktuelle landsdeler. Svømmeutvalget i NSF har lagt frem dette forslaget til inndeling basert på geografisk avstand samt antall lisensierte utøvere i årsklassene 92-96.

X