go up

På bakgrunn av innspill fra stupnorge vedrørende ønske om ny NM-struktur hadde stuputvalget satt opp dette som egen sak på fagmøtet 2003.  Argumentene for at noen i stupnorge ønsket ny NM-struktur var blant annet:  • En norgesmester bør kunne beholde tittelen i et helt år.
  • Arrangementene blir lettere å kunne avholde for teknisk arrangør.
  • Det vil koordinere bedre med en oppdeling av sesongen i opptreningsfase og konkurransefase.

 


På fagmøtet ble det vedtatt at STU skal lage nytt forslag til høring til klubbene. Utøverne har også gjennom aktives representant sagt sin mening om ny NM-struktur. Deres synspunkt vil også være med i vurderingen når STU utarbeider nytt forslag til svømmetinget 2004. Ut fra høringen til klubbene og de aktive vil STU lage forslag til endring av NM-oppsett som blir meldt som egen sak på svømmetinget i 2004.Høringsfrist er 31. oktober 2003.
Svar på høringen sendes til leder i stuputvalget Inger G. Reine: igreine@online.no


 


Foreløpig forslag fra STU ut fra innspill vi har mottatt er:


 


NM senior vinter
Avholdes i februar/mars.
Øvelsene på programmet vil være:  • 1 meter herrer og damer
  • 5 meter herrer og damer

 


NM senior sommer
Avholdes i begynnelsen av sommeren, før fellesferien.
Øvelsene på programmet vil være:  • 3 meter herrer og damer
  • Tårn herrer og damer
  • Synkron 3 meter herrer og damer
  • Synkron tårn herrer og damer

 


 


Vennlig hilsen
Stuputvalget
11/09/2003


 


 

X