go upHøring vedrørende konkurransestruktur svømming


Fyll ut spørreskjemaet og send til svømmeutvalget ved Brita Blenne Lien på e-post svomming@ssk.no innen 15. april 2005.


 


 

Svømmeutvalget har i sitt mandat fra Forbundsstyret i NSF fått i oppgave å se på konkurransestrukturene i svømming – i første omgang gjelder dette for Kretsmønstring – Kretsmesterskap – ÅM.
Høringsutkastet ble utlevert til klubber som deltok på NM senior i Stavanger, men NSF ber om at så mange klubber som mulig kommer med en uttalelse. Frist for tilbakemelding er 15. april.

X