go up


Forbundsstyret i NSF har etter innspill fra SVU og landslagssjef, besluttet å heve UM-alderen til 16 år, og innføre 16-års klasse for LÅMØ og ÅM.

Heving av alderen med ett år kan føre til å redusere frafall i tidlig ungdomsalder og kan være en positiv utvikling av konkurransestrukturen som kan styrke deltakelse av unge i svømmeidrettene.

UM-klassen endres fra 13-15 år til 13-16 år fra og med NM junior/UM i Stavanger 2012.

Innføring av 16-års klasse i LÅMØ og ÅM innføres fra og med 2013.

Ordningen er en prøveordning frem til Tinget 2013.

Med innføring av en ekstra klasse for 16-åringer, så vil enkelte LÅMØ-arrangement bli veldig lange, og derfor vil det være nødvendig å se på endring av inndeling av landsdeler.

I tillegg vil en endring i inndeling av landsdeler gi en jevnere fordeling av antall lisensierte svømmere pr landsdel – og da kan man få fylt opp flere av klassene, slik at enda flere svømmere får muligheten til å delta.

Dette vil gi større motivasjon for flere, slik at man også på denne måten kan redusere frafall i tidlig ungdomsalder, som er et mål i svømmepolitisk dokument.

Svømmeutvalget ønsker derfor innspill fra alle klubber og kretser, slik at de har et godt grunnlag for å lage et forslag til Tinget 2013.


 


Høringen foregår elektronisk, og alle klubber og kretser har fått tilsendt mail med nødvendig informasjon. Frist for høringen er 15. september.


 


  


 


 


 

NSFs klubber og kretser har fått tilsendt en høring fra svømmeutvalget i forbindelse med inndeling av landsdeler til LÅMØ/ÅM. Se “les mer” for å se detaljer.

X