go up

NSF har utviklet et hefte med ulike breddeaktiviteter som klubbene kan tilby. Et økende antall ungdom og voksne ønsker å være engasjert i organisert aktivitet, og trening i vann blir stadig mer populært. Klubbene bør ha et godt og bredt aktivitetstilbud til lokalmiljøet for alle aldersgrupper og nivåer livsløpsperspektiv. Vi håper dere får inspirasjon og tips fra dette heftet. 
X