go up

Heatoppsett ser du her.

Resultater vil bli publisert på www.ksa.no


 


 


 

Skagerrak Swim arrangeres i Kristiansand 23. – 25. januar 2004.
Norges Svømmeforbund gjør oppmerksom på at det vil bli foretatt lisenskontroll i etterkant av stevnet – sørg derfor for at alle som deltar har betalt lisens!

X