go up

Gå inn på kurstilbud i venstremargen – og søk på svømming, og eventuelt hvilket kurs du ønsker å ta.


 


Vi vil anbefale klubber og kretser å gi beskjed til Idrettens Studieforbund (ISF) i sin krets om når og hvor de skal arrangere kurs – slik at informasjon om dette blir lagt ut på internettsiden.


 


Akershus Svømmekrets arrangerer kurs i Begynneropplæring helgene 6 – 7 mars og 20 – 21 mars. Her er det enda mange plasser igjen – meld dere på til ISF Akershus innen 1. mars.


 


Hordaland Svømmekrets arrangerer kurs i Begynneropplæring helgene 20 – 21 mars og 8 – 9 mai. Videregående Opplæring arrangeres 13 – 14 mars og 8 – 9 mai. Meld dere på til ISF Hordaland.


 


Rogaland Svømmekrets arrangerer kurs i Videregående opplæring helgene 20 – 21 mars og 24 – 25 april. Meld dere på til ISF Rogaland.


 


For oversikt over flere kurs – se www.idrettskurs.no/n3course/


 


 


 

Hvis du eller noen i din klubb ønsker å bli trener, leder eller dommer – så kan vi anbefale dere å gå inn på www.idrettskurs.no for å få oversikt over hvor og når det arrangeres kurs.

X