go up

 

For klubber som ikke foreløpig har en virksomhetsplan kan det være fornuftig å lage handlingsplan. Klubben bør ta sikte på å få på plass en virksomhetsplan innen neste årsmøte. En handlingsplan beskriver klubbens satsningsområder og hovedtiltak for kommende periode og skal brukes som et styringsredskap (strategi dokument) for styret, og andre i klubbens ledelse.Planen og målene skrives ned og forankres i klubbens styret. Vi anbefaler at handlingsplanen er fra årsmøte til årsmøte, og at den oppdateres årlig.

 

Fordeler ved en handlingsplan;

  • Handlingsplanen er et godt verktøy for å gjøre styre-hverdagen på alle plan kvalitativt bedre, mer oversiktlig og tydelig, og dermed morsommere.
  • Verktøy for å synliggjøre ansvarsfordeling
  • Godt verktøy for å avdekke hvilke innsatsområder som er viktig og hvilken prioriteringer styret skal ha

  • Tar klubben ett eller flere steg videre. Hvis man blir ferdig med tiltakene.
  • Kan skape engasjement. Det er morsommere og mer givende å være engasjert i et styre når det er spennende tiltak som skal arbeides med på en god måte.

 

Anbelfate kriterier som bør være på plass:

  • Avgjort innad i styret at man ønsker å arbeide med en handlingsplan (styrevedtak)
  • Oppdaterte lover/vedtekter

 

Utarbeidelse av handlingsplan

Kan gjøres på flere måter. Gjør en oppdatering på status. Hvor er vår klubb nå? Hva fungerer bra? Hva kan bli bedre? Lag så en fremtidsrettet ønske-situasjon. Hvordan ønsker vi at vår klubb skal være? Med utgangspunkt i denne kartleggingen vil det stå frem ulike innsatsområder, for eksempel aktivitet, organisasjon, anlegg etc. Sorter momenter som dere har diskutert på ulike innsatsområder – og prøv så å sortere de med utgangspunkt i et eller flere mål. For eksempel aktivitetsutvikling; flere medlemmer

 

Eksempler

 

NSF kan bistå med en erfaren klubbveileder

Mål: Utarbeide en handlingsplan

Målgruppe: mindre og mellomstore klubber

Prosessen: En strategikveld med hele styret hvor man kartlegger klubben status og ønsket situasjon (3-4 timer). Deretter settes det ned en arbeidsgruppe på 4-6 personer som m ) møtes 1-2 ganger og lager ferdig handlingsplanen. Handlingsplanen skal vedtas i styret.

 

Kontaktperson NSF;

Kari Leer Backe-Hansen, kari@svomming.no 

X