go up

Trener-/Lederkonferansen 2005 ble arrangert 2.-4. september på Hamar. Det ble arrangert fem konferanser og samlinger parallelt; Lederkonferanse, Trenerkonferanse Svømming, Trenerkonferanse Stup, Nettverksamling Kurslærere og Nettverksamling DI.


Nedenfor finner du linker til;


 


*Presentasjoner fra årets konferansen


 


*Generell informasjon om konferansen


 


                                              

X