go up

Barnetrinnet – veien til svømmedyktighet


Læreplanens kompetansemål etter 4. årstrinn er at eleven skal kunne “vere trygg i vatn og vere symjedyktig”. Det er viktig å være klar over at denne prosessen er tidkrevende. Skolen må sette av nok tid til at elevene har mulighet for å oppnå kompetansemålet. Det å lære elevene trygghet i vann og få dem svømmedyktige, er det viktigste skolene kan bidra med innenfor drukningsforebygging. Man setter barna i stand til å kunne glede seg over vannet som element for fritidsaktivitet, og man gjør dem klar for å bruke vannet innenfor en rekke vann- og båtaktiviteter.


Norges Svømmeforbund anbefaler følgende progresjon for 1.-4. årstrinn:


Vannmerket:


Testøvelse 1: Eleven skal kunne ”frakte” et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst fem meter uten å berøre det!


Testøvelse 2: Eleven står i hoftedypt vann og lar en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet!


 


Hvalmerket:


Eleven skal kunne kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.


 


 


 


 


Skilpaddemerket:


Eleven skal kunne flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.


 


  


Pingvinmerket:


Eleven skal kunne kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.


 


 Selungenmerket:


Stup uti på dypt vann – svøm 12,5 meter på magen – skift retning – svøm 2-3 meter mot startstedet – stopp – flyt i 30 sekunder – svøm på ryggen tilbake til utgangspunktet. 


 


 


Svømmeknappen:


Svøm 200 meter i valgfri svømmeart, uten pause. Det er ingen tidtagning.


 


 


 


 


 


Skolesvømmen 200 meter:


Stup uti på dypt vann, svøm 150 meter på magen, stopp og flyt i 30 sekunder, svøm 50 meter på ryggen.


 


 


 


Alle som klarer “Skolesvømmen 200 meter” er svømmedyktige i henhold til den nordiske definisjonen på svømmedyktighet.


 


Mellomtrinnet – lær å svømme crawl og ryggcrawl


Læreplanens kompetansemål etter 7. årstrinn er at eleven skal kunne “utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn, samt “utføre enkel førstehjelp” som for eksempel hjerte-lungeredning. Derfor bør man på mellomtrinnet vektlegge øving på teknikkene innenfor crawl og ryggcrawl. Med den grunnteknikken elevene har opparbeidet i løpet av de fire første trinnene, skal det være mulig å kunne svømme både crawl og ryggcrawl innen utgangen av 7. trinn. Dette forutsetter nok tid til øving i basseng.


Norges Svømmeforbund anbefaler følgende progresjon for 5.-7. årstrinn:


Merket “500 meter”:


Svøm 500 meter i valgfri svømmeart, uten pause. Det er ingen tidtagning.


 


 


 


 


 


Skolesvømmen 500m:


Stup uti på dypt vann, svøm 50 meter med klær, avkledning i vannet og svøm 300 meter på magen, flyt i 1 minutt, svøm 125 meter på ryggen og 25 meter ilandføring av dukke eller elev. Gjennomfør hjerte/lungeredning på dukke i denne forbindelsen. Dvs 30 kompresjoner og 2 innblåsninger i 3 serier.


 


 


Merket “1000 meter”:


Svøm 1000 meter i valgfri svømmeart, uten pause. Det er ingen tidtagning.


 


 


 


 


 


Ungdomstrinnet – bli en svømmer, redd liv


Læreplanens kompetansemål etter 10. trinn er at eleven skal kunne “symje på magen og ryggen og dukke”, samt “forklare og utføre livberging i vatn og livbergande førstehjelp”. Derfor bør man på ungdomstrinnet vektlegge en videre utvikling av svømmeteknikken innen crawl og ryggsvømming. For de elevene som behersker disse to teknikkene godt, kan man gjerne lære brystsvømming i tillegg. I tillegg til dette skal elevene også kunne livredning i vann, samt førstehjelp.


Norges Svømmeforbund anbefaler følgende progresjon for 8.-10. årstrinn:


Merket “Flipper bronse”:


Svøm 2500 meter i løpet av ett kalenderår. Man kan svømme valgfri svømmeart, og man bestemmer selv hvor langt man vil svømme hver gang.


 


 


 


 


Merket “Flipper sølv”:


Svøm 5000 meter i løpet av ett kalenderår. Man kan svømme valgfri svømmeart, og man bestemmer selv hvor langt man vil svømme hver gang.


 


 


 


 


Merket “Flipper gull”:


Svøm 7500 meter i løpet av ett kalenderår. Man kan svømme valgfri svømmeart, og man bestemmer selv hvor langt man vil svømme hver gang.


 


 


 


 


Lille Havhesten:


Se NSFs merkebrosjyre for beskrivelse av kravene til Lille Havhesten.


 


 


 


 


 


Forslag til litteratur og annet materiell


For småskoletrinnet er boken “Slik lærer du å svømme” helt sentral. Den tar for seg alle øvelser og leker som fører frem til vanntilvenning og de forskjellige kjernefunksjonene. Boken inneholder også en DVD med 60 øvelser som kan brukes i svømmeundervisningen fra 1.-10. årstrinn.


Vi anbefaler også CDen “Syng og svøm” for småskoletrinnet. Vi tar i bruk nye sang- og musikkpedagogiske metoder i svømmeundervisningen av barn. Hvert svømmemerke for småskoletrinnet har sin egen sang med svingende musikk – det blir gøy i vannet! Svømmetekstene og musikken gjør det mulig å inspirere til læring også utenfor svømmehallen, for eksempel i musikktimene på skolen.


For mellom- og ungdomstrinnet anbefaler vi boken “Svømmeaktiviteter for viderekommende”. Boken beskriver metodikken på en rekke svømmeteknikker, blant annet de fire konkurransesvømmeartene. I tillegg behandles livredning, hopp og stup, synkronsvømming samt lek og spill med ball.


Vi anbefaler også DVDen “Svømmeteknikk” for mellom- og ungdomstrinnet. Denne gir en systematisk og pedagogisk innføring i de fire konkurransedisiplinene bryst, butterfly, crawl og rygg med start- og vendingsteknikker. For hver svømmeart vises den hele teknikken, de enkelte armtak, benspark, koordinasjon samt øvelser for å forbedre teknikken.


 


Alle merker og annet materiell kan bestilles hos:


Idrettsbutikken


Postboks 53


2271 Flisa


Telefon: 62 95 06 30


Telefaks: 62 95 06 11


E-post: idrettsbutikken@klubben.no


 


Gamle tips, skal revideres


 

Vi vil her se på de krav Læreplanen for Kunnskapsløftet (2006) stiller til svømming og livredning, og knytte dette opp mot de ulike ferdighetsmerkene som Norges Svømmeforbund har. Ved å gjennomføre testene til svømmemerkene vil man følge opp Læreplanenes intensjoner.

X