go up

 


Antidoping Norge tilbyr foredrag gratis til alle organisasjonsledd i idretten (det vil si klubber, lag, krets, trenere, ledere med flere). Skolerte foredragsholdere reiser rundt over hele landet. De holder foredrag til både topp- og breddeidretten, og tilpasser budskapet etter hvem de snakker med.

Temaer som tas opp:

* dopinglista og regelverk

* risiko ved bruk av kosttilskudd og enkle kostholdsråd

* verdi- og holdningsskapende emner

* helserisiko ved bruk av dopingmidler

* dopingkontrollen

* dopingtrender i samfunnet

Antidoping Norge tar forbehold om kapasitet, men prøver så godt det lar seg gjøre å stille opp på forespørsel. Dersom dere (utøvere, trenere, ledere, klubben, laget, kretsen etc.) ønsker å sette fokus på antidoping, så ta kontakt med post@antidoping.no.

X