go up

Klubbene som har registrert seg kan for eksempel også sende ut følgende til sine kontakter:


 


“1. mars kommer vi til å sende rundt et vervebrev (via mail) med strekkode som du kan skrive ut og ta med til kommisjonær for scanning og registrering, hvis du ikke foretrekker en av de andre metodene som er beskrevet i informasjonsbrevet.”


 


Klubben får nemlig tilgang til sin strekkode hos Norsk Tipping 1. mars, og da kan det være lurt å sende ut denne til de man ønsker skal støtte klubben.


 


 


 


 

Endel svømmeklubber har vært smarte og registrert seg i Frivillighetsregisteret, slik at de kan motta deler av Grasrotandelen. For disse klubbene vil det bli viktig at de klarer å mobilisere folk i nærmiljøet, slik at de velger å støtte den lokale svømmeklubben. NSF har laget et forslag til informasjon som kan deles ut eller henges opp (det meste er hentet fra www.grasrotandelen.no), men klubbene står selvsagt fritt til å informere på den måten de ønsker selv. Klubber som ennå ikke har registrert seg, men som ser at det er lurt, kan lese mer om ordningen her.

X