go up

GjensidigeStiftelsen har tildelt Norges Svømmeforbund 36,7 mill kroner til å gjennomføre Svømmeaksjonen i tre år til! Dette er fantastiske nyheter for klubbene som holder kurs i aksjonen og for alle barna som får gratis svømmeopplæring. Det betyr at på 6 år (2008-2013) vil klubbene i Norges Svømmeskole ha fått tilført ca 65 mill for å gjøre den dugnaden de kan best; Å gjøre barn trygge i vann.
Alle klubber som er med i Norges Svømmeskole vil i løpet av dagen få mail med mer informasjon om neste års Svømmeaksjon og hvordan klubbene kan melde seg på som kursarrangør. (mail til leder og svømmeskoleansvarlig)  Ev. spørsmål rettes til Brita Blenne Lien; 47381853.

X