go up

Alle klubber har fått tilsendt mail direkte fra NIF angående momskompensasjon. Dette er en ordning som er særdeles lettvin for alle klubber – og som gir penger i kassa. Frist er torsdag 16. august – og NSF oppfordrer at alle klubber sjekker at det er søkt om momskompensasjon. Se evt artikkel på NIF sine hjemmesider om ordningen.

X