go up


Svensk svømming har generelt sett ligget et godt stykke foran norsk svømming, både sportslig og i forhold til klubbdrift. Norsk svømming har tatt igjen mye sportslig, men hva med klubbdrift og klubbutvikling?


 


Norsk klubber har hatt en veldig utvikling de siste 10 år i Norge. Studieturen gav innsikt i hvordan de svenske klubbene driftes, deres utfordringer og hvilke tanker de har om veien videre. Det gav også en klar bekreftelser på at norske klubber utvikles godt, og at vi er på rett spor. Det gav inspirasjon til videre utvikling av våre klubber/organisasjoner.


 


Noen erfaringer fra Sverige; • Norsk svømming og norske svømmeklubber er i utvikling. Vi tar igjen svenskene.
 • Daglig ledere er nødvendig for å skape helhet i klubbens utvikling
 • Daglig leder og personalet/ansatte tar vare på den daglig driften. Styrene er overordnede og møtes 1 gang i måneden.
 • Det trengs mer bevisthet i forhold til hvordan rekruttere de riktige personene og rett kompetanse inn i styrene i klubbene. Hva trenger man for kompetanse i styret? Økonomi, noen med erfaring for å ansette?
 • Flere ansatte gir klubben flere muligheter. Mange svenske klubber har prosjekter som går i null, men som gir klubben flere ansatte. For eksempel skolesvømming. En klubb med 5 årsverk kan ha 8 ansatte, hvor ansvar og oppgaver er fordelt på flere. For eksempel 20% skolesvømming, 20% trener og 20 webansvarlig.
 • Strategiplaner og mål for klubben er noe alle klubber bør ha.
 • Tilgang til basseng er viktig (og kostnader anlegg). Viktig område for klubben, som må prioriteres. 
 • Voksensvømming har potensiale. Samme med babysvømming, småbarnssvømming etc. Men det må settes i et godt system.
 • Open water har potensiale
 • Bygg klubbens som varemerke, spesielt i forhold til sponsorer og kommune.
 • Samarbeidet mellom forbund er klubb er viktig for at man utvikler idretten sammen.

 


De svenske klubbene som ble besøkt; 


Presentasjon og program fra turen er lagt på informasjonen om daglig leder nettverket.


Det blir utarbeidet en rapport med erfaringer og input fra studieturen i løpet av oktober.


 


Deltakere; • Åsa Essebo – Bærumssvømmerne
 • Hege Eek – Bærumssvømmerne
 •  Ingrid Møllerup – Madla
 • Frank Pedersen – Lamberseter
 • Caroline Brinchmann – Lamberseter
 • Håvard Johnsen Bekk – Lamberseter  (styrerepresentant)
 • Hans Jacob Stoebner – KSA
 •  Marcel Mendritzki – OI
 • Janne Løkken – BS-LK
 • Morten Urdahl – Delfana
 • Cathrine Aa Dalen – TSLK
 • Lasse Hoel – NSF


 


Bildet er fra samling 2 høsten 2012.
NSFs Daglig leder nettverket var søndag til tirsdag på studietur til svømmeklubber i Stockholmsområdet. Deltakerne var 11 daglig ledere og styrerepresentanter fra 8 klubber. Hensikten var å få innsikt og input i hvordan svenske klubber driftes og utvikles, slik at vi kunne ta med inspirasjon og tips hjem for å utvikle våre svømmeklubber og norsk svømming. Les om noen tanker fra studieturen

X