go up

På Svømmetinget i Bergen 16. – 18. april 2004 skal det velges nytt styre og nye utvalg og komitéer.


 


Valgkomiteens medlemmer vil være til stede på endel svømmestevner fremover, og de ser gjerne at svømmeinteresserte tar kontakt med dem. I forbindelse med Nordsjøstevnet 14. – 16. november vil Helge Skretting være til stede. I forbindelse med Nordisk Mesterskap for junior på NIH i Oslo 6. – 7. desember vil Helge Skretting, Lars Petter Heggelund og Karin Aakermann være til stede.


 


Du kan også sende mail og ringe til valgkomitéen.


 


Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund består av følgende personer:


 


Leder
Helge Skretting
Tlf p: 5168 7321. Tlf a: 5163 6105. Mobil: 9822 9459.
E-post: Helge_Skretting@minolta.no


 


Medlem
Karin Aakermann 
Ttlf p: 2300 9663. Tlf a: 2279 6640. Mobil: 9221 4501.
E-post: karin@tallberg.no


 


Medlem
Lars Petter Heggelund
Tlf p: 6295 1627. Tlf a: 6295 0820. Mobil: 9301 8263.
E-post: lars@klubben.no


 


Varamedlem
Kirsten Ravn Hagen
Tlf p: 5156 4629. Tlf a: 5199 4281
E-post: krah@statoil.com


 


 


 


 


 

Valgkomitéen er i full gang med arbeidet med å finne kandidater til styre og utvalg i Norges Svømmeforbund. Valgkomiteens arbeid er svært viktig, og de vil gjerne ha innspill i forhold til å finne frem til kandidater som vil gjøre en innsats for norsk svømming.

X