go up

På Svømmetinget i Kirkenes 20.-22. april 2007 skal det velges nytt styre og nye utvalg og komitéer.

Du kan sende mail og ringe til valgkomitéen for å komme med innspill.

Valgkomiteen i Norges Svømmeforbund består av følgende personer:

Leder
Noel Pedersen
Mobil: 9058 1677.
E-post: noel.pedersen@em1.noNestleder
Anne Elisabeth Eldegard
Mobil: 9004 4473
E-post: anne-elisabeth.eldegard@telenor.comMedlem
Marit Pedersen
Mobil: 4140 6164.
E-post: maritped@broadpark.noVaramedlem
Halle Mikkelborg
Mobil: 9326 5147.
E-post: hallmikk@online.no


 


  


 


 


 

Valgkomitéen er i full gang med arbeidet med å finne kandidater til styre og utvalg i Norges Svømmeforbund. Valgkomiteens arbeid er svært viktig, og de vil gjerne ha innspill i forhold til å finne frem til kandidater som vil gjøre en innsats for norsk svømming.

X